How To Use Ms Powerpoint 2007

Sponsored link: Download How To Use Ms Powerpoint 2007
ms office 2007-st
Language: estonian
PDF pages: 11, PDF size: 2.24 MB
Report
(microsoft powerpoint - tr334kimeedia 2007 esitlus.ppt
Language: estonian
PDF pages: 53, PDF size: 0.94 MB
Report
microsoft powerpoint - ghu turi-alliku biogaas 2007
EL hinnangul ületab kogu energia sisaldus kääritatavast põllumajandusjäägist ja prügilagaasist 80 Mtoe (930 TWh) aasta. Lisaks sellele on hinnatud, et kui 20%-l haritud maast kasvatatakse jätkusuutlikult energiataimi (rotatsiooni süsteemis), on võimalik toota 320 Mtoe aastas biogaasi energiataimedest EL 25-s liikmesriigis. Iga-aastane biogaasi kogus EL-s aastani 2010, mida on võimalik toota elusloomade kasvatamise jäätmetest, heitvete puhastamise jäätmetest ja prügilates on 15 Mtoe (175 TWh). Samas kui 30.

Language: estonian
PDF pages: 36, PDF size: 0.97 MB
Report
(microsoft powerpoint - j344344tmek344itlus. biok344itlus 2007)
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) Jäätmeliik Toote kvaliteet Majapidamise tüüp Kogumisviis Toide Protsessi kiirus ja ruumivajadus Ettevõtmise suurus Kontroll protsessi üle Hooldus(kulud) Aiapraht versus köögijäätmed (sh. loomsed jäätmed) versus setted (tööstusjäätmed) Kvaliteetkompost versus mittekvaliteetne toode Eramu versus madaltihe versus kõrgtihe Kompostimine kohapeal versus mujal Pidev toide versus annuste kaupa. Hooajajäätmed versus igapäevajäätmed Kiire versus aeglane protsess On ruumi versus ei ole .

Language: estonian
PDF pages: 12, PDF size: 3.78 MB
Report
tervishoiutöötajate palk 2007 - (microsoft powerpoint
.Kehtestada alatesaprillist 2007.a. töölepingu alusel töötava tervishoiuteenuseid osutava tervishoiutöötaja ning tervishoiuteenuse osutaja .

Language: estonian
PDF pages: 19, PDF size: 0.3 MB
Report
1   2   Next page →
Eesti ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.