Juhend Manual

Sponsored link: Download Juhend Manual
juhend (2656) - lisajuhend kta-2658-ee
Language: estonian
PDF pages: 293, PDF size: 6.21 MB
Report
juhend (2623-6) - sisukord
Language: estonian
PDF pages: 257, PDF size: 1.87 MB
Report
juhend
Kui seetõttu kellaaega sageli valeks seatakse, tuleks aja automaatne sünkroniseerimine 3 välja lülitada ja kellaaeg käsitsi seada, vt järgmist veergu. Automaatset seadistust tähistab ekraanilAja automaatse sünkroniseerimise väljaja sisselülitamine: kui Infotainment-süsteem on väljalülitatud, tuleb vajutada ekraani kõrval olevaid nuppe Ö ja ; järgmiselt: Ö vajutada umbes 2 sekundit, kellaaja näit on nüüd seadmisrežiimis, Ö kaks korda vajutada (kuni aasta näit hakkab vilkuma), Ö vajutada ja hoida umbes 3 .

Language: estonian
PDF pages: 229, PDF size: 5.45 MB
Report
juhend eesti geoloogiliseks digitaalkaardistamiseks mõõtkavas 1:50
.Juhend Eesti geoloogiliseks digitaalkaardistamiseks mõõtkavas 1 : 50 000 Juhendis on võrreldes .

Language: estonian
PDF pages: 158, PDF size: 1.49 MB
Report
juhend - avaleht
ASUKOHT • • • • • Kasutage digiboksi ainult toas, et vältida kokkupuutumist äikesega, vihmaga või otsese päikesekiirgusega. Ärge paigutage digiboksi radiaatori või kütteseadme lähedusse. Kontrollige, et digiboks paikneks vähemalt 10 cm kaugusel ükskõik missugustest elektromagnetvälja suhtes tundlikest seadmetest, näiteks televiisorist või videomagnetofonist. Ärge blokeerige digboksi õhutusavasid ükskõik milliste esemetega ja ärge asetage seadet voodile, diivanile, vaibale ega mingile teisele sarnasele .

Language: estonian
PDF pages: 84, PDF size: 5.75 MB
Report
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next page →
Eesti ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.