Läbiva

Sponsored link: Download Läbiva
läbiva teema "tööalane karjäär ja selle kujunemine" käsitlemine
Language: estonian
PDF pages: 48, PDF size: 0.24 MB
Report
läbiva valguse alus tl bfdf
.TL BFDF läbiva valguse alusega on kaasas interaktiivne CD-ROM, millel leiduvad kõik . allalaadimiseks ja printimiseks saadaval ka meie kodulehel www.stereomicroscopy.com. Läbiva valguse alus TL BFDF on üks Leica seeria M stereomikroskoopide moodulitest. See kasutusjuhend kirjeldab läbiva valguse aluse erifunktsioone ning sisaldab olulisi juhiseid tööohutuse, hooldamise ja.

Language: estonian
PDF pages: 20, PDF size: 0.81 MB
Report
labürinti läbiva roboti aruanne
Kursuse läbimine andis väga väärt kogemustepagasi edasisi robotiehitusi silmas pidades. Kuna paljudele meie rühmast oli see esimene kokkupuude robotiehitusega, siis oli trükkplaadi koostamine ja söövitamine, roboti disainimine, ühenduste jootmine ning roboti programmeerimine esmakordne ja huvitav ettevõtmine. Kahju on sellest, et aega jäi natukene väheseks, ei jõudnud korralikult programmi katsetada ega robotil juhtmeid viisakamalt sättida. Kuna nüüd on esimene robot valmis ja üldtöövõtted robotiehitusest.

Language: estonian
PDF pages: 10, PDF size: 1.11 MB
Report
mitut omavalitsust läbiva joonehitise trassi asukohavaliku
Planeeringu eesmärgiks on riigi põhimaantee nr 1 (E20) Tallinn – Narva trassi asukoha täpsustamine ja vastavusse viimine I klassi maanteele esitatavate nõuetega Ida-Viru maakonnas Jõhvi – Narva lõigus km 163,2 – 208,8. Planeeringu käigus täpsustatakse need olemasoleva maantee lõigud, kus on otstarbekas ja võimalik olemasoleva maantee õgvendamine ja laiendamine ning lõigud, kus tuleb kaaluda maantee rajamist alternatiivses asukohas. Planeeringu käigus valitakse sobiv trassi asukoht Jõhvi põhja- ja .

Language: estonian
PDF pages: 53, PDF size: 5.42 MB
Report

Suggested

Eesti ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.